APPI:s sekretesspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 18 januari 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamlingen och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av TermsFlöde Generator av sekretesspolicy .

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden vars initiala bokstav är versal har betydelser definierade under följande villkor. De följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för att du ska få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Företag (referat till som antingen "företaget", "vi", "oss" eller "vårt" i detta avtal) hänvisar till Tim Berglings Stiftelse , Nobelbergsgatan 6, Nacka .

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

 • Land avser: Sverige

 • Enhet betyder vilken enhet som helst som kan komma åt Tjänsten, såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital läsplatta.

 • Personuppgifter är all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av Företag. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, till tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar, för att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att bistå Företaget för att analysera hur Tjänsten används.

 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användningen av Tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av ett sidbesök).

 • Webbplatsen hänvisar till Tim Bergling Foundation , tillgänglig från https://709f2e.myshopify.com

 • Du avser individen som har tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget eller annan juridisk person på uppdrag av vilken sådan person använder eller använder tjänsten, beroende på vad som är tillämpligt.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan vara används för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, stat, provins, postnummer, stad

 • Användningsdata

Få tillgång till kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Redigera kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Visa alla förfrågningar
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Ta bort kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när Tjänsten används.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobila enhets unika ID, din IP-adress mobil enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du använder tjänsten med eller via en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och lagra viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera Vår tjänst. Teknikerna vi använder kan vara:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera Din webbläsare för att neka alla cookies eller för att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies, du kanske inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den gör det vägra cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash-kakor. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash-cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår tjänst. Flash-cookies hanteras inte med samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsarcookies. För mer information om hur du kan ta bort Flash Cookies, läs "Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?" tillgänglig på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer kända som webbfyrar (även kallade klara gifs, pixeltaggar och enpixel-gifs) som tillåter företaget, till exempel för att räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrera populariteten för ett visst avsnitt och verifiera systemets och serverns integritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions" cookies. Beständiga kakor finns kvar på din dator eller mobil enheten när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stänger din webbläsare. Du kan lära dig mer om cookies i TermsFeeds webbplatsartikel .

Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga/nödvändiga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via webbplatsen och för att möjliggöra för dig att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies, tjänsterna som du har bett om kan inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att tillhandahålla Du med de tjänsterna.

 • Cookies policy / meddelande Acceptans Cookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionscookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg din inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är att ge dig en mer personlig erfarenhet och för att undvika att du behöver ange dina inställningar igen varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, vänligen besök vår Cookiepolicy eller avsnittet Cookies i vår sekretesspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst , inklusive att övervaka användningen av vår tjänst.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. Personuppgifterna Du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i Tjänsten som är tillgängliga för dig som en Registrerad användare.

 • För genomförandet av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och genomförande av köpet kontrakt för de produkter, föremål eller tjänster som du har köpt eller något annat avtal med oss ​​genom Service.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom push-meddelanden från en mobilapplikation angående uppdateringar eller information kommunikation relaterad till funktionerna, produkterna eller kontrakterade tjänsterna, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för genomförandet.

 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har gjort det valde att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda din information för att utvärdera eller genomföra en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överföring av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar som överförs.

 • För andra ändamål : Vi kan använda din information för andra ändamål, såsom dataanalys, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten av våra reklamkampanjer och att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din upplevelse.

Vi kan komma att dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra Din personliga information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår affärer till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, i vilket fall vi kommer att kräva dessa dotterbolag att respektera denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vårt moderbolag och alla andra dotterbolag, joint venture partners eller andra företag som vi kontrollerar eller som står under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar i de offentliga områdena med andra användare kan sådan information ses av alla användare och kan distribueras offentligt utanför.
 • Med ditt samtycke : Vi kan komma att avslöja din personliga information för andra ändamål med din samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer att behålla dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretess Politik. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (f till exempel, om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa tillämpliga lagar), lösa tvister och upprätthålla vår juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras i allmänhet för en kortare tidsperiod, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten hos Vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter under längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och på andra platser var de parter som är inblandade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till — och underhålls på — datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från de från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till det överföra.

Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om inte det finns adekvata kontroller på plats inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om företaget är involverat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter överföras. Vi ska meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en statlig myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följ en laglig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över internet, eller metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Samtidigt som vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda din Personuppgifter, Vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbara information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från vår servrar.

Om Vi behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla Din information och Ditt land kräver samtycke från en förälder kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredje parts länk kommer du kommer att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats du besök.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för någon tredjes innehåll, sekretesspolicyer eller praxis festwebbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integriteten Policy på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy är gäller när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • På mejl: fabian.flores@sportdesignsweden.se

 • Genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://709f2e.myshopify.com

 • Via telefonnummer: 0736333845